Uitleg

ItemUitleg
InschrijfgeldHet inschrijfgeld bedraagt € 10,00. Dit is inclusief het snelschaaktoernooi op woensdag 28 augustus 2019.
SpeellocatieEr wordt gespeeld in het Vereenigingsgebouw "De TUF" aan de Hoofdstraat 206 in Bovenkarspel. We spelen in dezelfde ruimte als waar de Groene Zes haar clubavond heeft. Gezelligheid is belangrijker tijdens dit toernooi dan absolute stilte!!!
RokenIn de speelzaal wordt niet gerookt!!
PrijzenNa afloop van het toernooi zijn er voor de hoogst geëindigden een aantal prijzen in natura te winnen. Om voor de prijzen in aanmerking te komen moet men minimaal 6 partijen hebben gespeeld. Er zijn 12 speelavonden en men heeft ook nog de mogelijkheid om op een andere avond te spelen in overleg met een tegenstander.
SpeelavondEr wordt gespeeld op de volgende woensdagen. Vanaf 5 juni 2019 tot en met 21 augustus 2019. Op 28 agustus 2019 is er een snelschaakavond en de prijsuitreiking van het toernooi en het snelschaken. Aanvang van de partijen is om 20.00 uur. Als men pas later kan, graag even een bericht aan de wedstrijdleiding. Iedereen kan maar 1 partij spelen tegen dezelfde tegenstander. Men mag in onderling overleg met een tegenstander besluiten om een partij te spelen bij iemand thuis. Graag wel even dit doorgeven aan de wedstrijdleiding. Bij een oneven aantal, zal aan een van de spelers met een hoge rating gevraagd worden of die kloksimultaan tegen 2 zwakkeren wil spelen. Uiteraard tellen beide partijen gewoon mee voor de stand. Men is niet verplicht om de simultaan te geven als men dit niet wil, dan zal een andere sterke speler gevraagd worden. In principe zal niet steeds dezelfde sterke speler gevraagd worden, maar steeds een andere.
AfberichtAfberichten graag vóór 19.00 uur op de speelavond. Dit kan per email naar de wedstrijdleiding
In uitzonderlijke gevallen na 19.00 uur op de speelavond zelf naar het vereenigingsgebouw : 0228-514913
SpeeltempoHet standaard speeltempo bedraagt 1 uur en 40 minuten per persoon met 10 seconden per zet erbij. Voor de jeugd t/m 16 jaar geldt een versneld tempo van 1 uur en 10 minuten met 10 seconden per zet erbij. Op deze manier kunnen alle gespeelde partijen worden doorgegeven voor de ratingverwerking aan de bond.
MedewerkersDe volgende personen zijn de actieve medewerkers aan het midzomertoernooi. Vincent Duin, Ab Niekamp, Hans Morsink en Nico Weel.
StandenDe stand wordt bepaald door de resultaten (winst = 1 remise = 0,5) per persoon bij elkaar op te tellen + 10 x de overscore van deze persoon. Bijvoorbeeld als 2 mensen een gelijke rating hebben zullen ze bij remise allebei 0,5 scoren. Als een van beide wint, zal de winnaar een overscore hebben van 0,5 en de ander -0,5. De midzomerscores zijn dan 6 (1 + 10 x 0,5) voor de winnaar en -5 (0 - 10 x 0,5) voor de verliezer. Doordat de stand voor het grootste gedeelte bepaald wordt door de overscore, kunnen dus ook de zwakkere schakers hoog in de stand staan, omdat de overscore afhankelijk is van de ratings van elke speler. De ratings die bepalend zijn voor dit toernooi zijn de ratings die bekend zijn bij de bond tijdens het toernooi (1 mei 2019). Indien van iemand geen rating bekend is, zal deze aan het eind van het toernooi gelijk gezet worden aan de tpr die deze persoon scoort. Waardoor de midzomerscore van deze persoon alleen bepaald wordt door zijn winstpartijen en remises. Is de rating van een persoon op 1 mei 2019 niet bekend en op 1 augustus 2019 wel bekend, dan wordt van die van 1 augustus 2019 uitgegaan.
IndelingDe indeling wordt de eerste zes ronden van het toernooi gedaan op rating, vanaf de zevende ronde op de midzomerstand.
RatingDe uitslagen zullen aan de KNSB worden doorgegeven voor de ratingverwerking. Spelers die geen bondsnummer hebben dienen een ratinglidmaatschap aan te vragen. Zie Aanvraag ratinghouderschap